Stichting
Landschapsfonds Wageningen


Over ons: Stichting Landschapsfonds Wageningen

Wageningen heeft een prachtig buitengebied: het ligt aan de Rijn en in een gletsjerdal tussen de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Er zijn bossen, engen, uiterwaarden, akkergronden, weilanden, kleinschalige gebieden en open gebieden. Elk landschap heeft haar eigen geschiedenis en daardoor kwaliteiten en mogelijkheden. Mens, dier en plant maken gretig gebruik van deze grote diversiteit. We gaan wandelen, fietsen, van de natuur genieten, zien waar voedsel vandaan komt. De droge en natte, voedselrijke en voedselarme, open en besloten gebieden zorgen voor veel verschillende dieren en planten en hoge natuurwaarden. De Visie buitengebied Wageningen erkent deze waarden. 

Stichting Landschapsfonds Wageningen ondersteunt projecten die bijdragen aan biodiversiteit, toegankelijkheid, cultuurhistorische waarde en herkenbaarheid, duurzame voedselstromen en gezondere leefomgeving van en in het Wageningse buitengebied. Het landschapsfonds heeft als doel om initiatieven die de landschappelijke, natuur-, cultuur- en recreatiewaarde verbeteren, langjarig financieel te ondersteunen.

Het bestuur van het landschapsfonds bestaat uit voorzitter Carlo Vromans, penningmeester Rogier van der Mast, secretaris Henry Boerrigter en twee leden van de commissie van deskundigen. In de commissie van deskundigen zitten casemanager omgevingsvergunningen Bjorn Blokzijl, ecologen Patrick Jansen en Rémon ter Harmsel en landschapsarchitect Geerdien Krijnen.



Wie zijn wij

Stichting Landschapsfonds Wageningen is een onafhankelijke stichting met een budget waaruit zij activiteiten en initiatieven financiert. Naast subsidies en giften komen er vanuit de Visie buitengebied Wageningen “Het land van Wageningen, Wageningen in het land” verplichte bijdragen bij ontwikkelingen in het buitengebied, zoals energieprojecten of woningbouw. Ook worden goede doelen en instanties (bv Postcodeloterij) benaderd. Stichting Landschapsfonds Wageningen opereert onafhankelijk van de gemeente, maar legt jaarlijks verantwoording af aan de wethouder van Wageningen over het gevoerde financiële beleid en de ondersteunde initiatieven. Zo zorgen we ook voor een goede afstemming van alle initiatieven die zich richten op verbetering van de natuur in de gemeente Wageningen en omstreken. 



Een aanvraag doen

Initiatieven in het buitengebied van Wageningen die aansluiten bij de doelen van de Visie buitengebied Wageningen kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het landschapsfonds voor aanleg en/of beheer van die initiatieven. Een commissie van deskundigen beoordeelt de aanvraag en beslist in samenspraak met het bestuur welke initiatieven financieel zullen worden ondersteund. Daarnaast vinden we het belangrijk de initiatiefnemers te begeleiden bij hun initiatief. Dit doen we door een persoonlijk gesprek aan te gaan waarin we de aanvraag en de inhoudelijk afstemming over de financiële ondersteuning van het initiatief bespreken.

De voorwaarden voor de aanvraag van een financiële bijdrage hebben we verwerkt in het aanvraagformulier. 

Wenst u een aanvraag te doen?

Klik dan hier.



Actueel

  • De site is online! Op de site van de gemeente Wageningen staat een link.  Op 21 juni 2023 stonden we in de Stad Wageningen. 
  • Op 12 september 2023 hebben we het Landschapsfonds in de raadsinformatiebijeenkomst gepresenteerd.
  • We zijn met stakeholders in het buitengebied in gesprek op zoek naar succesvolle initiatieven.
  • We komen graag in contact met particulieren, agrariërs, of andere initiatiefnemers die zich inspannen voor verbetering in en van het Wageningse buitengebied. We hebben overleg met initiatiefnemers op de Eng en in de Nude. 
  • De ANBI status is toegekend. Voor gegevens Stichting Landschapsfonds Wageningen, zie: hier. Ook treft u op deze pagina meer informatie omtrent het doen van een donatie of schenking.


Neem contact met ons op